Extra ondersteuning

Op onze school werkt ook een orthopedagoog, Ineke van Vredeveld. Ineke kan betrokken zijn bij een kind als er bijvoorbeeld vragen zijn over de beste aanpak in de klas. Dit kan gaan over zowel het leren als over het gedrag. Een belangrijke pijler is het welbevinden van de leerling(en). Wat heeft de leerling nodig om beter in zijn of haar vel te zitten, om zich in positieve zin te ontwikkelen. Is het iets waar de leerling zich in zou moeten ontwikkelen of vraagt het een andere aanpak van de leerkracht. Ook kan er iets in groepssfeer zijn wat versterkt zou kunnen worden. Zij gaat samen met de leerkracht en ouders op zoek naar wat (al) wel lukt, wat is er al ingezet wat effect heeft gehad, wat moeten we absoluut niet meer doen, waar liggen kansen en mogelijkheden.

Soms is het nodig om eerst goed te begrijpen wat de oorzaak is. Dan kan zij  bijvoorbeeld meekijken in de klas, een analyse doen van toetsen samen met de leerkracht of een didactisch onderzoek (bijv. een rekenonderzoek). Soms kan ook een gezamenlijk gesprek al zorgen voor voldoende informatie om een stap verder te zetten met elkaar. Het kind in dit proces betrekken is ook belangrijk. Wie weet beter dan het kind wat hij of zij zelf nodig heeft?

Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van logopedie, kinderfysiotherapie of kinderpsychologie, dan kan dit in school onder schooltijd worden geregeld. Expertisecentrum Uniek biedt deze hulp aan. Bekostiging gaat via de zorgverzekering van ouders. Meer info vindt u op: https://www.expertisecentrum-uniek.nl/

Andere zorgpartners met wie we samenwerken zijn Youké en ’s Heeren Loo.

Meer details in
de schoolgids

2023-2024