Nieuw schoolgebouw

Vol spanning wachten we op ons nieuwe, mooie schoolgebouw. Begin 2024 wordt gestart met de bouw van IKC Het Park, waarin de Parkschool, de Koningin Wilhelminaschool en Partou verder gaan samenwerken. Een kinderdagverblijf, peuterschool, een reguliere basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs, alles voor kinderen van 0-13 jaar is straks onder een dak. 

Het gebouw sluit aan bij het park; licht, groen, van natuurlijke materialen circulair gebouwd. Met directe toegangen naar buiten vanuit de lokalen zodat het bewegend leren van de Parkschool goed tot zijn recht blijft komen. 

We zien er naar uit om in maart 2025 in dit gebouw te starten!

Foto-1-nieuwbouw.jpg

Meer details in
de schoolgids

2023-2024