Waar staan wij voor

De KWS staat voor goed onderwijs. Wij willen dat kinderen van 5 tot en met 13 jaar zich bij ons kunnen ontwikkelen naar hun vermogens. We bieden daarom onderwijs op maat. Dat aanbod is niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de groei van een kind als mens. 

De KWS is een christelijke school. Dit betekent dat wij werken vanuit het christelijk geloof. De Bijbel en het leven van Jezus inspireren ons in ons onderwijs en in onze omgang met kinderen, ouders, elkaar en de wereld om ons heen. Met onze eigen identiteit als basis zoeken wij de ontmoeting met andere geloven. Wij zoeken naar wat ons bindt. Respect hebben voor elkaars geloof en de tradities en gebruiken die daarbij horen, zijn voor ons vanzelfsprekend.

Interesse?

Bezoek onze school!