Pedagogische aanpak

De KWS is een ‘Vreedzame School’. De lessen ‘Vreedzaam’ leren kinderen hoe je met elkaar omgaat, hoe je je mening vormt en kunt uiten, hoe je rekening kunt houden met elkaars mening en hoe je conflicten oplost. Daarnaast hebben we onze zes KWS-regels, die we met de kinderen uitwerken in praktisch gedrag: Als we zeggen ‘We helpen elkaar’, wat betekent dit dan concreet? Dat gedrag oefenen we en belonen we.

De zes KWS-regels:

  • We helpen elkaar
  • We respecteren elkaar en onze omgeving
  • We nemen ons werk serieus
  • Door ons gedrag voelt een ander zich veilig
  • We bouwen samen aan een gelukkige klas
  • We mogen fouten maken en leren hiervan

Deze regels maken we concreet voor de kinderen. Zien we positief gedrag, dan belonen we dit. 

Meer details in
de schoolgids

2023-2024