Ons thematisch taalonderwijs

In onze school werken we niet met taalboeken zoals op andere scholen. Opdrachten uit deze boeken zijn vaak complex. Wij werken in thema’s, waarin we taal, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en begrijpend lezen samen komen. In zo’n thema leren kinderen eerst te bedenken wat ze al weten van bijvoorbeeld voeding. Ze maken een zogenaamde mindmap. Na zeven weken kunnen de kinderen een werkstukje maken. Intussen werken ze elke week aan de doelen die zij aan het eind van de basisschool bereikt moeten hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan kennis van grammatica en ontleding, spelling, woordenschat, kennis van tekstsoorten. Intussen leren ze ook informatie opzoeken en vergaren ze kennis over de wereld. 

Meer details in
de schoolgids

2023-2024