Praktische informatie

Veel informatie vindt u in de schoolgids

Verlof

Verlof aanvragen voor verzuim van een kind kan via het verlofformulier, dat HIER is te downloaden. Verlof moet worden aangevraagd bij de directie en wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend.

Buitenschoolse opvang

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang (BSO) bieden. In ons gebouw is Partou gevestigd. Zij bieden zowel peuteropvang als buitenschoolse opvang aan. We werken ook samen met SKA. Zij zijn elders in de wijk gehuisvest. Meer informatie over SKA vindt u op www.ska.nl

Partou

Hartelijk welkom namens Partou! We beschikken over gezellige lokalen waar de kinderen zich meteen thuis voelen. Ook de buitenspeelplaats en gymzaal van de school zijn ons ‘thuis’. We organiseren veel afwisselende activiteiten en bieden geregeld workshops aan waar kinderen aan deel kunnen nemen.

De buitenschoolse opvang sluit altijd aan op de schooltijden van de kinderen.  In de schoolvakanties kunnen kinderen de hele dag komen. Wij maken er voor de kinderen een echte vakantie van met speciale activiteiten en uitstapjes. Incidentele extra opvang is in overleg met de bso ook mogelijk, zowel na schooltijd, tijdens studiedagen, als in de vakanties.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de buitenschoolse opvang?  Neem dan contact met ons op, of vraag vrijblijvend een rondleiding aan. Dan kan via koningkarelpadbso@partou.nl (buitenschoolseopvang), of via de klantenservice op nummer 088 235 75 00. Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u op www.partou.nl/koningkarelpad.

Schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8.15-14.00 uur

Vakantierooster Parkschool/KWS voor de leerlingen Schooljaar 2023–2024:

Herfstvakantie
14 tot en met 22 oktober 2023

Kerstvakantie
23 december 2023 vanaf  tot en met 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
17 februari tot en met 25 februari 2024

Pasen + Goede vrijdag
29 maart tot en met 1 april 2024

Meivakantie 
27 april tot en met 12 mei 2024

Hemelvaartsdag
9 mei 2024

Tweede Pinksterdag
20 mei 2024

Start zomervakantie
12 juli 2024 om 14 uur

Studiedagen 2023-2024
Studiedag 5 oktober
Studiedag 30 oktober
Studiedag 31 januari
Studiedag 16 februari
Studiedag 10 april
Studiedag 14 juni
Studiedag 17 juni

Aanmelden

Je kunt je niet zomaar aanmelden voor onze school. Om toegelaten te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school waar uw kind nu zit, vraagt deze samen met u aan bij het Samenwerkingsverband De Eem. Intussen bent u van harte welkom zich te komen oriënteren bij ons. Zijn wij de school die past bij uw kind en bij hoe u uw kind wil opvoeden? Als het antwoord ja is en de verklaring is afgegeven, dan onderzoeken wij of wij inderdaad de juiste plek zijn voor uw dochter of zoon. We nemen met uw toestemming contact op met de huidige school en krijgen zo een beeld wat er nodig is om uw dochter of zoon weer met plezier en succes te laten leren. Als wij denken dat we dit kunnen bieden, zullen we uw kind plaatsen.

Meer details in
de schoolgids

2023-2024