Praktische informatie

Veel informatie vindt u in de schoolgids. Die vindt u hier: link

Verlof

Verlof aanvragen voor verzuim van een kind kan via het verlofformulier, dat HIER is te downloaden. Verlof moet worden aangevraagd bij de directie en wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend.

Buitenschoolse opvang

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang (BSO) bieden. In ons gebouw is Partou gevestigd. Zij bieden zowel peuteropvang als buitenschoolse opvang aan. We werken ook samen met SKA. Zij zijn elders in de wijk gehuisvest. Meer informatie over SKA vindt u op www.ska.nl

Partou

Hartelijk welkom namens Partou! We beschikken over gezellige lokalen waar de kinderen zich meteen thuis voelen. Ook de buitenspeelplaats en gymzaal van de school zijn ons ‘thuis’. We organiseren veel afwisselende activiteiten en bieden geregeld workshops aan waar kinderen aan deel kunnen nemen.

De buitenschoolse opvang sluit altijd aan op de schooltijden van de kinderen.  In de schoolvakanties kunnen kinderen de hele dag komen. Wij maken er voor de kinderen een echte vakantie van met speciale activiteiten en uitstapjes. Incidentele extra opvang is in overleg met de bso ook mogelijk, zowel na schooltijd, tijdens studiedagen, als in de vakanties.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de buitenschoolse opvang?  Neem dan contact met ons op, of vraag vrijblijvend een rondleiding aan. Dan kan via koningkarelpadbso@partou.nl (buitenschoolseopvang), of via de klantenservice op nummer 088 235 75 00. Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u op www.partou.nl/koningkarelpad.

Schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8.15-14.00 uur

Vakantierooster Parkschool/KWS voor de leerlingen Schooljaar 2021 – 2022:

Herfstvakantie
18 tot en met 22 oktober 2021

Kerstvakantie
27 december 2021 vanaf  tot en met 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
28 tot en met 4 maart 2022

Pasen + Goede vrijdag
15 tot en met 18 april 2022

Meivakantie 
25 april tot en met 6 mei 2022

Hemelvaartsdag
26 mei 2022

Tweede Pinksterdag
6 juni 2022

Start zomervakantie
11 juli 202 om 14 uur

Studiedagen 2021-2022
Studiedag 5 oktober
Studiedag 24 december
Studiedag 24 en 25 februari
Studiemiddag 14 april vanaf 12:00 uur
Studiemiddag 25 mei vanaf 12:00 uur
Studiedag 20 en 21 juni

Aanmelden

Je kunt je niet zomaar aanmelden voor onze school. Om toegelaten te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school waar uw kind nu zit, vraagt deze samen met u aan bij het Samenwerkingsverband De Eem. Intussen bent u van harte welkom zich te komen oriënteren bij ons. Zijn wij de school die past bij uw kind en bij hoe u uw kind wil opvoeden? Als het antwoord ja is en de verklaring is afgegeven, dan onderzoeken wij of wij inderdaad de juiste plek zijn voor uw dochter of zoon. We nemen met uw toestemming contact op met de huidige school en krijgen zo een beeld wat er nodig is om uw dochter of zoon weer met plezier en succes te laten leren. Als wij denken dat we dit kunnen bieden, zullen we uw kind plaatsen.

Meer details in
de schoolgids

2021-2022