KWS-vervolg-school

Wie zijn wij

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke school en maakt deel uit van de stichting PCBO Amersfoort (13 scholen). In deze stichting zijn wij de enige speciale basisschool. De KWS werkt nauw samen met de school voor regulier basisonderwijs, de Parkschool. De twee scholen zijn in één gebouw gehuisvest. We prijzen ons gelukkig met deze in Amersfoort unieke situatie. Op pedagogisch gebied zien we winst. Omdat de schoolactiviteiten allemaal samen worden uitgevoerd, maken onze kinderen deel uit van een groter geheel. Zij blijven – ondanks hun andere leerontwikkeling –  deel uit maken van de ‘gewone maatschappij’. Andersom is het voor de kinderen van de Parkschool een verrijking om te ervaren dat kinderen die anders leren, geen ‘andere kinderen’ zijn.

Ook didactisch zijn er voordelen: kinderen van de beide scholen kunnen op de andere school lessen meedoen, als dit beter past bij hun ontwikkeling.

Onze school staat in Schothorst-Noord. Onze leerlingen komen steeds vaker uit de wijk of de nabije omgeving, maar wij hebben ook nog steeds leerlingen op school die met busvervoer vanuit omliggende plaatsen komen. Het gebouw is een knus gebouw uit de jaren zeventig. Het is geheel gelijkvloers en dus goed toegankelijk voor mindervaliden. Onze school ligt in een groen gedeelte van Amersfoort. We hebben een ruim schoolplein met speeltoestellen en speelmogelijkheden in het groen. Voor 2024-2025 staat nieuwbouw op de planning.

Onze kinderen krijgen les in vijf klassen: De Eekhoorns (leerjaar 2/3), de Uilen (leerjaar 4/5), de Dassen (leerjaar 5/6) en de Wolven en Vossen (beide leerjaar 7/8).
Vanaf schooljaar 2022-2023 hebben we ook een kleutergroep.

Meer details in
de schoolgids

2022-2023

Eekhoorns:

Loes Menke

Floor Markslag

Uilen:

Floor Markslag

Paula van Unen

Dassen

Marloes Ligthart

Janneke de Voogd

Wolven:

Jarno van Dijk

Vossen:

Tanita Onstee

Directie:

Dillian Hos

Intern begeleider:

Tessa Kroon

Onderwijsassistenten:

Gerdi te Rijdt

Britta Scheffer

Emma Jansen

Lisanne Steggehuis

Saskia Milder

Administratieve ondersteuning:

Elza Huizer

Conciërge:

Ed Jakobsen