Ouders

Samen maken we de school. Zonder betrokkenheid van ouders zal een kind zich minder goed kunnen ontwikkelen dan wanneer ouders actief betrokken zijn bij wat hij/zij op school leert en doet. Wij vinden het contact met ouders belangrijk en investeren hier graag in, onder andere tijdens de ouderavonden en voortgangsgesprekken. Periodiek is er een nieuwsbrief, de Parkbode.
Foto’s van onze activiteiten vindt u op onze facebookpagina.

Parro
Op de KWS willen we alle ouders betrekken bij het onderwijs. Dit doen we o.a. door te werken met de Parro app. We geven de ouders via Parro een kijkje in de klas. De leerkrachten kunnen via de app in een besloten omgeving foto’s delen, mededelingen sturen en gesprekken of activiteiten plannen. Uiteraard zullen er alleen foto’s worden verstuurd als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Veel informatie vindt u in de schoolgids. Die vindt u hier: link

De Ouderraad (OR) organiseert samen met de school een aantal activiteiten voor onze kinderen. Deze activiteiten doen we altijd samen met kinderen en ouders van de Parkschool.

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak en medebeslissingsrecht op het schoolbeleid. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en vergadert zo’n zes keer per jaar. Contactinformatie vindt u in de schoolgids.

Meer details in
de schoolgids

2023-2024