SWV De Eem

Toelating tot onze school gaat via een toelaatbaarheidsverklaring die wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband de Eem. Dit samenwerkingsverband helpt voor ieder kind passend onderwijs te realiseren.

 Hier vindt u het schoolondersteuningsprofiel van 2023.

Meer informatie vindt u op:

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/

Het Samenwerkingsverband organiseert regelmatig interessante lezingen voor ouders. De uitnodiging hiervoor ontvangt u van ons.

Meer details in
de schoolgids

2023-2024